W czasach, gdy niemalże każdy kawałek gruntów staramy się wykorzystywać, aby budować mieszkania, zieleń ma coraz większe znaczenie. Poszukujemy zatem parków czy skwerów, w których będziemy mogli odpocząć, a także podziwiać przyrodę. Często zaczynają się tworzyć parki,