Wśród licznych województw w kraju, Kraków wyróżnia się zarówno w obszarze kultury i rozrywki, ale też na licznych odmiennych obszarach. Zaczyna być regionem otwartym do życia. Zmiany, jakie dotknęły miasto w ostatnich latach dają poczucie, że miasto